Box Build  -  Mekatronik

            I elektronikkens "barndom" bestod et elektronikprodukt
primært af en printplade med en kasse eller svøb udenom.
Størstdelen af produktets pris bestod af elektronikken.

I dag indgør der ofte display, folietastatur og andre perifere
komponenter der skaber interaktion til brugeren.

Brugeren stiller herudover krav om produktet skal være
billig, handy og smart.

Elektronikken er i takt hermed blevet langt mere kompleks og integreret. Prisen for en given funktion er stadig faldende.

Indkapslingn er kommet mere i fokus, hvorfor kravet til
plast- og metal indkapsling får større og større betydning.

Kostprisen er flyttet fra den rene printplade til mere meka-
niske komponenter.

Hele denne udvikling har øget kravet om omkostningerne i
forbindelse med slutsamling af et stigende antal forskellig-
artede komponenter skal minimeres. Logistikken er derfor
kommet mere i fokus.

Til alt dette skal lægges at de fleste fejl ligger i snitfladen mellem elektronik og mekanik.

Mekatronik der betyder mekanik og elektronik integreret
til et produkt har derfor i dag fået langt mere fokus.
B1 B2

B3  B4
  B5

B6

B7

APC ApS var for over 10 år siden en ren elektronik
montage fabrik i Danmark med mere end 200 ansatte.

Udviklingen hos APC´s kunder primært i Tyskland gik i
retning af krav om leverance af elektronik og mekanik.

At skulle være specialist på så mange teknologier var
en umulighed, hvorfor det var nødvendigt at trække på
et stigende antal plast og mekaniske underleverandører,
der i Danmark var ukonkurrancedygtige i forhold til Asien.

Fremtiden lå derfor i at producere elektronikken i Asien
og her trække på de asiatiske mekanik underleveran-dører.

APC startede derfor på Philippinerne men det viste sig hurtigt at det var mere lønsomt at benytte lokale producenter der have substituerede fordele frem for udenlandske fabrikker.

APC oprettede derfor kontor i Hong Kong/Shenzhen og
Shanghai hvorfra styringen af specialiserede samarbejds-partnere koordineres.

 

Ofte starter et projekt med at kunden ordrer en printplade hos APC.

Herefter har kunden ordret et plastsprøjtestøbnings værktøj der ofte har 1/4 - 1/5 af dansk pris!

Transformatoren var langt billigere i Kina end Danmark så den blev ligeledes bestilt hos APC.

Hertil kom en lang række metalemner fra pladebearbejdning til støbt og bearbejded stål ofte op til 50% billigere.

Da de fleste komponenter nu allerede lå i Kina finder kunden
det ofte formålstjenlig at lade APC stå for koordineringen og
samlingen helt op til slutproduktet.

Montageprisen og forsendelsesomkostninger reduceres hermed drastisk.

B8
B9B9

B10B10
B11
B1B2B3B4B6
B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14
F10 F11 F12
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook HOME BACK
Oversaet
APC, Elektronikmontage, Elektronik montage,
Elektronikproduktion, ICT Incircuit Test, FT Funktionstest, Box Build, Printkortmontage, PCBA, Printkort, PCB,
Folietastatur, Optoelektronik, LCD, LCM, LED, TFT, Transformatorer,
Spoler, PowerSupply, Adaptere, Kabelkonfektion, Produktudvikling, Elektronikudvikling